iPrevent/REZON

Verpleeghuis

Regionaal Zorghygiëne Netwerk

In 2008 is het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen e.o. (REZON) opgericht. Hierin participeren specialisten ouderengeneeskunde uit een aantal zorgorganisaties, een hoogleraar infectiepreventie  tevens arts-microbioloog en deskundigen infectiepreventie, waarbij gebruikmakend van elkaars expertise, structureel gewerkt wordt aan kwaliteitszorg op het gebied van infectiepreventie.

Vanaf 2013 is REZON onderdeel van i-Prevent.

Bekijk hier de Informatiebrief hygiene en infectiepreventie iPrevent REZON