Patiënteninformatie

De patiënt vormt een belangrijke schakel in de behandeling. Er worden steeds meer initiatieven ontwikkeld om de patiënt te laten participeren in zijn of haar behandeling. Een goede voorlichting van de patiënt op het gebied van infectiepreventie helpt inzichtelijk maken waarom infectiepreventiemaatregelen genomen moeten worden en welke rol de patiënt hier zelf in kan vervullen.

Patiëntenfolders

iPrevent biedt voorlichtingsmateriaal aan over veelvoorkomende situaties waarin de patiënt te maken kan krijgen met infectiepreventiemaatregelen.