Team & deskundigheid

Het team:

Iedere medewerker binnen iprevent  heeft een eigen aandachtsgebied en deskundigheid. Neem voor een specifieke vraag contact op met de juiste persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken op aandachtsgebied

Hieronder volgt een globale indeling van de aandachtsgebieden. Klik op een aandachtsgebied om naar de juiste persoon verwezen te worden:

Reiniging en desinfectie (bv. Algemeen, Scopen)

Steriele medische hulpmiddelen

Isolatiemaatregelen, Outbreakmanagement

Operatiekamers, luchtbeheersing

Infuusmanagement,  Lijnsepsis,  flebitis

Water, Legionella

Intensive care units, beademing

Handhygiëne

Surveillance

Neonatologie

Hematologie

EPD/EPIC

Arbo (Griepvaccinatie, Health Care Associated infections (HAI's), Prik en spataccidenten)

Protocollen en richtlijnen, ontwikkelen voorlichtingsmateriaal

Laboratoriumwerkzaamheden, luchtmetingen