Organisatie

Coördinatie van het regionaal infectiepreventiebeleid

Binnen het samenwerkingsverband van iprevent vindt coördinatie plaats van het regionale infectiepreventiebeleid door nauwe samenwerking van de artsen-microbioloog.

Afstemming binnen de regio Nijmegen

Door regelmatig overleg tussen de artsen-microbioloog, de deskundigen infectiepreventie en vertegenwoordigers uit diverse zorgorganisaties in de regio Nijmegen wordt verdere afstemming bereikt Het doel is te komen tot een eenduidig infectiepreventiebeleid in de regio Nijmegen.

Vanaf 2013 is REZON een onderdeel van iPrevent.                                       REZON is het regionale Zorghygiëne Netwerk Nijmegen en omstreken. Dit netwerk is opgericht in 2008. Hierin participeren specialisten ouderengeneeskunde uit een aantal zorgorganisaties, een hoogleraar infectiepreventie/arts-microbioloog en deskundigen infectiepreventie. Gebruikmakend van elkaars expertise wordt structureel gewerkt aan kwaliteitszorg op het gebied van infectiepreventie.