Hygiëne Kwaliteit Medewerker

HKM

Hygiëne Kwaliteit Medewerker

De HKM-er zorgt ervoor dat er aandacht is voor hygiëne en infectiepreventie op de werkvloer. Een HKM-er vormt een belangrijke schakel tussen de deskundige infectiepreventie en managers/hoofden enerzijds en collega-zorgverleners anderzijds. Een HKM-er heeft vaardigheden geleerd om hygiëne en infectie knelpunten in hun eigen werkomgeving te signaleren. Daarnaast kan de HKM-er bijvoorbeeld ondersteunen bij de implementatie van protocollen op de werkvloer en toetsing op naleving van deze protocollen door middel van audits. Een voorbeeld van een  taakomschrijving van een HKM-er vindt u hier.

Na het volgen van de HKM cursus krijgt de HKM-er toegang tot het besloten gedeelte op deze website. Na het inloggenkan de HKM-er beschikken over actuele informatie op het gebied van infectiepreventie. Daarnaast kunnen hier berichten geplaatst worden en ervaringen uitgewisseld worden met andere HKM-ers en deskundigen infectiepreventie.  

HKM cursussen

Iprevent organiseert verschillende cursussen voor HKM-ers in ziekenhuizen of HKM-ers in zorgcentra en thuiszorg, waarin de zorgmedewerker in 1 tot 2 dagen kennis opbouwt omtrent hygiëne en infectiepreventie. Na het volgen van de basiscursus wordt jaarlijks een 1-daagse vervolgcursus aangeboden.

Inhoud van de basiscursus

De basiscursus gaat in op de theorieën, achtergronden en principes van hygiëne en infectiepreventie en worden ondersteund met praktische voorbeelden. Voorbeelden van onderwerpen die in de basiscursus aan bod komen zijn onder andere microbiologie, besmettingsleer, organisatie en richtlijnen, basismaatregelen, handhygiëne, reiniging en desinfectie, maatregelen bij bijvoorbeeld MRSA, BRMO, VRE of gastro-enteritis.

Inhoud van de vervolgcursus

De onderwerpen van de vervolgcursus kunnen variëren per groep en worden gekozen aan de hand van vragen uit het werkveld of actuele problematiek op het gebied van infectiepreventie. Voorbeelden van onderwerpen die in de vervolgcursus aan bod kunnen komen zijn: preventie van urineweginfecties, gedragsbeïnvloeding, Noro virus, Clostridium difficile.