Infecties veroorzaken emotionele
en fysieke schade bij uw cliƫnten

Activiteiten

Standaardiseren protocollen en richtlijnen

Door het afstemmen en standaardiseren van protocollen en richtlijnen streven we naar een eenduidig en up-to-date beleid dat stevig verankerd wordt in de regio.

Klankbord voor infectiepreventievraagstukken

iPrevent wil een klankbord zijn voor infectiepreventievraagstukken voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de regio. {Zie professioneel]

Training en scholing

Daarnaast willen wij het infectiepreventiebeleid naar een hoger niveau tillen door het aanbieden van scholing, training en praktische ondersteuning.

Dienstverlening aan derden

iPrevent kan structurele ondersteuning bieden door een deskundige infectiepreventie (minimaal een dagdeel per week). Ook is het mogelijk ondersteuning door een deskundige infectiepreventie te krijgen op uurbasis, bijvoorbeeld bij acute infectiepreventievraagstukken zoals een epidemische verheffing of uitbraaksituatie.